Privacyverklaring

Privacyverklaring Goalkeeper Development NL

 

Goalkeeper Development NL (GDN)

Bramengaarde 10

3992 KG Houten

info@goalkeeperdevelopment.nl

www.goalkeeperdevelopment.nl

 

 

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Goalkeeper Development NL. Hierna te noemen GDN.

Als dienstverlenende organisatie zijn wij verantwoordelijk voor het verwerken van gegevens. In deze verklaring wordt toegelicht waarom, welke en van wie wij gegevens verwerken, hoe lang wij deze gegevens bewaren en op welke wijze deze beveiligd zijn en hoe wij omgaan met cookies van onze website. GDN houdt zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Welke gegevens

GDN verwerkt op diverse manieren gegevens. Dit zijn gegevens van (potentiële) klanten, deelnemers GDN activiteiten, leden van voetbalverenigingen waar GDN een samenwerkingsverband mee heeft, inschrijvingen via de website voor de nieuwsbrief, webwinkelaankopen en contactgegevens die verkregen worden door het contactformulier op de website.

 

Afhankelijk op welke wijze gegevens verkrijgt, zijn er per onderdeel andere gegevens benodigd.

Klantgegevens: Deze gegevens worden voor de duur van het bestaan van GDN bewaard.

Naam

Adresgegevens

Contactperso(o)n(en)

Telefoonnummer en emailadres(sen)

Bankrekeningnummer

 

Deelnemers GDN activiteiten: Deze gegevens worden voor de duur van het bestaan van GDN bewaard.

Naam

Adresgegevens

Telefoonnummer en emailadres

Geboortedatum

Bankrekeningnummer

 

Leden van verenigingen: Deze gegevens worden voor de duur van maximaal 10 jaar bewaard.

Dit betreft alleen de leden, voornamelijk keep(st)ers, die deelnemen aan het opleidingstraject georganiseerd door GDN in opdracht van de voetbalvereniging waar de persoon lid is.

Naam

Adresgegevens

Telefoonnummer(s) en emailadres(sen)

Geboortedatum

Lengte en gewicht (variabel)

Oppervlakkige medische gegevens als blessures

 

Inschrijvingen nieuwsbrief: Deze gegevens worden voor de duur van het bestaan van GDN bewaard.

GDN brengt een nieuwsbrief uit om klanten op de hoogte te houden van haar producten en/of diensten. Als u wat bij onze webshop besteld of een account aanmaakt, wordt uw e-mailadres automatisch aan de lijst met abonnees toegevoegd. In onze nieuwsbrief kunt u zich via een link uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Verwijdering uit het bestand geschied door de UNSUBSCRIBE knop te gebruiken die standaard onderaan de nieuwsbrief staat. Bij uitschrijving worden standaard alle bekende gegevens van Gebruiker t.b.v. de nieuwsbrief door GDN verwijderd.

Voornaam en achternaam

Emailadres

 

Contactformulier: Deze gegevens worden voor de duur van de afhandeling van de vraag of bericht bewaard. Hierna worden de gegevens standaard verwijderd.

Naam

Telefoonnummer en emailadres

Vereniging

 

Cookies

In onze website maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van de site wordt meegestuurd en lokaal op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Op deze website maken we gebruik van Google Analytics (onderdeel van het Amerikaanse bedrijf Google) om anonieme bezoekersgegevens te kunnen analyseren en onze website te verbeteren. Google kan verplicht worden deze gegevens aan derden te verschaffen. De meeste browsers accepteren standaard cookies, maar meestal is dit ook uit te zetten. Dit kan er wel in resulteren dat een website niet meer goed of volledig werkt. We adviseren daarom in plaats daarvan regelmatig uw cookies te verwijderen.

 

Reden van verwerking persoonsgegevens

Als u gebruikmaakt van onze diensten, stelt u bepaalde gegevens ter beschikking aan GDN. GDN bewaart en gebruikt alleen persoonsgegevens die direct door u verstrekt zijn, of informatie waarvan duidelijk is dat deze beschikbaar is gesteld om te worden verwerkt. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan zoals beschreven in deze privacyverklaring, of zoals logisch zou zijn voor het verlenen van optimale dienstverlening. Gegevens worden waar nodig wel intern, maar niet met derden gedeeld.

 

Informatieverstrekking aan derden

Uw (persoons)gegevens worden nadrukkelijk niet aan derden verstrekt. Op onze website staan buttons die naar sociale media verwijzen. Deze buttons worden door derden gebruikt om uw persoonsgegevens te verzamelen. In het Privacybeleid van deze derden leest u hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan. Gegevens die GDN opslaat in het spelervolgsysteem van Dotcomsport t.b.v. de optimale dienstverlening vallen onder het privacybeleid van Dotcomsport. Derhalve gebruiken zij op geen enkele wijze de ingevoerde gegevens en zijn deze beveiligd met een wachtwoord welke door GDN is opgemaakt en alleen intern bekend is.

 

Beveiliging

Goalkeeper Development NL treft beveiligingsmaatregelen om misbruik van of onrechtmatige toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. De volgende specifieke maatregelen worden getroffen:

1.     toegang tot persoonsgegevens vereist invoering van een gebruikersnaam en wachtwoord.

2.     Van onze website houden we statistieken bij, maar deze blijven te allen tijde anoniem.


Bijzondere content

Het kan voorkomen dat foto’s van leden, deelnemers of aanwezige toeschouwers op onze website komen te staan. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering van de betreffende foto(‘s) te sturen naar info@goalkeeperdevelopment.nl. Geeft u hier duidelijk aan om welke foto het gaat.

Bij deelname aan GDN activiteiten of via een samenwerking met een vereniging wordt er content gemaakt als foto’s en video’s ter verbetering van de dienstverlening, ontwikkeling van een deelnemende keep(st)er of t.b.v. verslagen en/of commerciële doeleinden. Hiervoor wordt een ieder vooraf over ingelicht. Bij een eventueel bezwaar kan dit ter plaatse of via de email worden aangegeven. Gemaakte content kan dan worden aangepast of niet geplaatst of gebruikt worden.

 

Wijzigingen

Zo nu en dan brengt Goalkeeper Development NL wijzigingen aan in haar privacyverklaring. Wij behouden ons het recht voor om onze privacyverklaring aan te passen en raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te lezen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

 

Inzage in en wijziging van uw gegevens

Op verzoek kunnen we uw bedrijfs- of persoonlijke gegevens verwijderen uit onze databases en softwareapplicaties. Als u vragen of zorgen heeft over onze privacyverklaring, of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of laten verwijderen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

 

Beveiliging van gegevens

GDN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo staan alle gegevens op externe gegevensdragers welke goed beveiligd en niet toegankelijk voor derden zijn.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,

neem dan contact op via info@goalkeeperdevelopment.nl.

 

GDN wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons